Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
55/2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 Thông tư, Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
TT12/2011 28/03/2011 Thông tư, ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
21/ 2010/TT-BGDĐT_Thi GVG 20/07/2010 Thông tư, Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
TT28-BGD 21/10/2009 Thông tư, THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO