Kế hoạch Hội thi soạn bài giảng điện tử cấp trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR
TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Số : 34 /KH-ĐTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

EaDrơng, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

(Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2015 – 2016)

Thực hiện công văn số 1354/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk V/v Thi thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning năm học 2015-2016;

Thực hiện công văn số 294/CV-GD, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của phòng GD&ĐT CưM’gar về việc Thi thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning năm học 2015-2016

Thực hiện nhiệm vụ năm học và nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá phong trào ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy, tạo hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, xây dựng thư viện giáo án điện tử của ngành. Phát huy những kết quả đã đạt được của cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử các năm học trước, năm nay nhà trường tiếp tục thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi “THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG E-LEARNING” đến cán bộ, giáo viên:

1/ Mục đích cuộc thi

– Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy – học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội;

– Bổ sung nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ việc dạy và học trong nhà trường;

– Khuyến khích cán bộ, viên chức và học sinh tiếp cận công nghệ dạy – học hiện đại E-Learning;

– Chia sẻ kinh nghiệm và cộng tác giữa các CC-VC trong nhà trường;

– Tôn vinh trí tuệ, công sức của CC-VC của nhà trường;

– Làm tiền đề, cơ sở lựa chọn đối tượng tham gia các cuộc thi ở cấp cao hơn.

2/ Yêu cầu đánh giá tiết giáo án điện tử

          Việc chuẩn bị giáo án cho một tiết dạy là một khâu trong quá trình dạy học, giúp cho giáo viên chủ động trong giờ lên lớp, đảm bảo các yêu cầu của kế hoạch dạy học.

          Tiết giáo án điện tử cũng đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của một tiết giáo án truyền thống đó là:

–         Đảm bảo tính chính xác khoa học (khoa học bộ môn)

–         Đảm bảo tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng trọng tâm

–         Liên hệ với thực tế (có tính giáo dục)

–         Trình bày ngắn gọn, rõ ràng thể hiện được việc làm của thầy và trò

Ngoài ra còn có các yêu cầu sau:

+ Tính đa phương tiện (multimedia), sự kết hợp của các phương tiện khác nhau nhằm thu hút người học (gồm hình ảnh, âm thanh, hình ảnh đồ hoạ, phim minh hoạ…)

+ Tiện sử dụng

+ Biết sử dụng các phần mềm trình chiếu mà dễ dàng tạo bài giảng E-Learning (theo chuẩn SCORM)

3/ Nội dung Giáo án dự thi

Các môn học: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, GDCD thuộc chương trình tuần 23, 24 lớp 6, mỗi giáo viên của bộ môn trên soạn ít nhất 01 tiết.

4/ Thể thức:

          Giáo viên thiết kế bài giảng trên phần mềm AP- e-Learning, Lecture Maker, Violet, Adobe Presenter, iSpring và các phần mềm hỗ trợ khác theo chuẩn SCORM. Bài giảng phải thể hiện được các yêu cầu của một tiết dạy trên lớp, thể hiện tính đa phương tiện truyền thông (multimedia) gồm phim(video), hình ảnh, đồ họa, hoạt hình, phải có hình ảnh, âm thanh, tiếng nói của người thiết kế, …(chú trọng việc đổi mới về phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh); về lý thuyết phải ngắn gọn, minh hoạ phải sinh động, bài giảng ghi rõ, tiết phân phối chương trình, tên tác giả,  trường đăng ký dự thi.

Trang đầu tiên của bài giảng ghi rõ theo mẫu:

Mục tin

Ví dụ trang trình bày đầu tiên

 

Tên cuộc thi

 

Tên bài giảng

 

Tên môn, lớp

Tên tác giả biên soạn;

Email:

Tên trường học, huyện, tỉnh

Tháng năm 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

Cuộc thi Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử

Bài giảng:

SÓNG ÂM THANH

Chương trình Vật lý, lớp 12

Giáo viên: Nguyễn Văn A

nguyenvana@moet.edu.vn

Trường THPT Buôn Ma Thuột,

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Tháng 12/2015

5/ Thời gian

– Nộp về Ban tổ chức cấp trưởng trước ngày 25/12/2015.

– Chấm cấp trường: Từ ngày 26/12 đến 28/12/2015

– Nộp về Phòng GD&ĐT CưM’gar: Ngày 04/01/2016

6/ Tiêu chuẩn đánh giá một tiết giáo án điện tử

6.1/ Tiêu chí

– Tiêu chí về nội dung

– Tiêu chí về hình thức

– Tiêu chí về kỷ thuật

– Tiêu chí về hiệu quả

 

6.2/ Tính thể hiện cần đạt

Bước 1: Xác định mục tiêu bài học

Kiến thức, kỹ năng, thái độ của học sinh sau bài học

Bước 2: Xác định trọng tâm và kiến thức cơ bản

– Cần bám sát vào chương trình dạy học và sách giáo khoa bộ môn

– Cần mở rộng, liên hệ thực tế đối với bài học

Bước 3: Xây dựng kịch bản dạy học (chương trình hóa tiến trình dạy học)

– Xác định cấu trúc của kịch bản

– Xác định các bước của quá trình dạy học

– Xác định quá trình tương tác giữa thầy, trò và các đối tượng khác (phim, ảnh, âm thanh, …), các công cụ hỗ trợ

Bước 4: Xác định tư liệu cho các hoạt động

– Phim (video), ảnh(image), hoạt cảnh (amimation), …

– Tìm kiếm tư liệu

– Xử lý tư liệu

– Phân phối tư liệu cho mỗi hoạt động

Bước 5: Lựa chọn phần mềm công cụ và số hóa kịch bản dạy học

– Các phần mềm theo chuẩn SCORM (AP e-learning, Lecture Maker, Violet, Adobe Presenter, Captivate, …)

– Cài đặt phần mềm

– Tạo hiệu ứng trong tương tác, …

Bước 6: Chạy thử, chỉnh sửa và hoàn thiện

– Kiểm tra tính logic, hợp lý

– Hoàn thiện

– Đóng gói

6.3/ Tiêu chuẩn

 – Tính chính xác khoa học                                                       5 điểm

 – Tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ được trọng tâm                 6 điểm

 – Tính đa phương tiện (multimedia)                                         6 điểm

 – Trình bày rõ ràng, dễ sử dụng                                               3 điểm

 

6.4/ Cách xếp loại

 – Loại tốt:               Tổng điểm là 18 điểm đến 20 điểm

 – Loại khá:              Tổng điểm là 16 điểm đến dưới 18 điểm

 – Loại trung bình:   Tổng điểm là 13 điểm đến dưới 16 điểm

 – Không xếp loại:   Tổng điểm dưới 13 điểm

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Thiết kế Hồ sơ bài giảng e-learning cấp trường năm học 2015-2016.

 

    Nơi nhận                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 PGD&ĐT (Báo cáo)

– Tổ trưởng CM, GV (thực hiện)

– Lưu VT