Mục danh sách chọn SGK lớp 8 năm học 2023-2024

Mục danh sách chọn SGK lớp 8 năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GDPL THÁNG 5/2023

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GDPL THÁNG 5/2023

Lượt xem:

...
BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4/2023

BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4/2023

Lượt xem:

...
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỰ CHẾ PHÁO NỔ TẠO TRƯỜNG HỌC

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỰ CHẾ PHÁO NỔ TẠO TRƯỜNG HỌC

Lượt xem:

...
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỰ CHẾ PHÁO NỔ

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỰ CHẾ PHÁO NỔ

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GDPL THÁNG 4

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GDPL THÁNG 4

Lượt xem:

...

Lượt xem:

...
Dự giờ theo hương nghiên cứu bài học

Dự giờ theo hương nghiên cứu bài học

Lượt xem:

TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–     Ea Drơng, ngày 12 tháng 09 năm 2022     BIÊN BẢN HỌP SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC (Lần 1)   – Thời gian: Vào lúc 10 giờ 00’ ngày 12 tháng 09 năm... ...
Trang 1 / 812345 » ...Cuối »