Đánh giá hoạt động tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2018

Đánh giá hoạt động tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2018

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   EaDrơng, ngày 04 tháng 5 năm 2018   ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018 Nội dung: Kết quả đạt được cụ thể như sau: *Về tư tưởng: – Tuyên truyền, kỷ niệm ngày giỗ tổ... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...
Kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể năm học 2012-2013

Kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể năm học 2012-2013

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số:        /KH-ĐTĐ                                                EaDrơng, ngày 22  tháng 8  năm 2012              KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẦU NĂM HỌC” NĂM HỌC 2012-2013     Thực hiện công văn số 979/SGDĐT&GDTrH ngày 16/8/2012 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về hướng dẫn tổ chức “Tuần... ...
LỊCH TRỰC HÈ

LỊCH TRỰC HÈ

Lượt xem:

Phòng GD&ĐT CưM’gar         Trường THCS Đoàn Thị Điểm                       LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2013                     TT Thứ Ngày, tháng Trực lãnh đạo Trực GV Trực nhân viên Ghi chú 01 Bảy 01 /06 BGH+CTCĐ Đ/c Tiến Đ/c H Bin Thứ 7; CN: Bảo vệ trực 24/24... ...
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2012-2013

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2012-2013

Lượt xem:

Phòng GD&ĐT CưM’gar                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Đoàn Thị Điểm                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             _______________                                                                  ______________________________________                       KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN                                                 NĂM HỌC 2012-2013                                                  ___________________________                                                              Họ và tên:     TRẦN DANH TOẠI             Sinh ngày: 05 tháng 06 năm 1980             Năm vào ngành 06 tháng 9 năm 2002... ...
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR TRƯỜNG THCS Đoàn Thị Điểm Số:     / KH-ĐTĐ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc  lập – Tư do – Hạnh phúc EaDrơng, ngày 09   tháng  10   năm 2012               KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên Trường THCS Đoàn Thị Điểm                                              ... ...
Kế hoạch HĐNGLL năm học 2012-2013

Kế hoạch HĐNGLL năm học 2012-2013

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM                    Độc lập – Tự do – hạnh phúc      Số: …./ KH-ĐTĐ EaDrơng, ngày 30 tháng 08 năm 2012     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2012-2013 Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động không thể thiếu trong quy trình thực hiện mục tiêu... ...
Kế hoạch THTT-HSTC năm học 2012-2013

Kế hoạch THTT-HSTC năm học 2012-2013

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phú                                                    ... ...
Kế hoạch chuyên môn năm học 2012-2013

Kế hoạch chuyên môn năm học 2012-2013

Lượt xem:

Phòng GD&ĐT CưM’gar Trường THCS Đoàn Thị Điểm   BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011-2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 PHẦN I/ BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011-2012: 1/ Số lượng GV: Môn TS Văn Sử Địa Anh Toán Lý Hóa Sinh TD MT ÂN Tin TPTĐ PCGD Số GV 36 5 3 3 3 4 3 1 3 3 2... ...
Kế hoạch tổ pháp chế năm học 2012-2013

Kế hoạch tổ pháp chế năm học 2012-2013

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG : THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     EaDrơng, ngày 11 tháng 10  năm 2012   KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp chế năm học 2012 – 2013           Thực hiện công văn số 16/PGDĐT-PCCTHS và Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng... ...