báo cáo sơ kết học kỳ 1

báo cáo sơ kết học kỳ 1

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  EaDrơng, ngày 28  tháng 12  năm 2012   BÁO CÁO  SƠ KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN Học kỳ I năm học 2012-2013     I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO DẠY VÀ HỌC 1. Đánh giá: a.Thuận lợi: – Đa số giáo viên... ...