Kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể năm học 2012-2013

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:        /KH-ĐTĐ                                                EaDrơng, ngày 22  tháng 8  năm 2012

 

          

KẾ HOẠCH

“TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẦU NĂM HỌC”

NĂM HỌC 2012-2013

 

 

Thực hiện công văn số 979/SGDĐT&GDTrH ngày 16/8/2012 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”, năm học 2012-2013.

Thực hiện công văn số 99/PGDĐT&KTKĐCL ngày 20/8/2012 của Phòng GD&ĐT CưM’gar về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể”, đầu năm học năm học 2012-2013.

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần sinh hoạt tập thể. Sau khi tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” nhà trường xin báo cáo như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa:

1. Nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống nhà trường, rèn luyện một số kĩ năng năng cần thiết thông qua các hoạt động tập thể của trường; nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh, nhất là học sinh lớp đầu cấp.

2. Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, nội quy nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

3. Việc tổ chức sinh hoạt tập thể cho học sinh trước khi vào năm học cần đặc biệt chú trong tập trung vào đối tượng học sinh đầu cấp học (lớp 6), tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; cuối đợt có đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

II. Yêu cầu:

1. Thời gian: Từ ngày 13/8/2012 đến hết ngày 04/9/2012.

2. Nội dung:

– Đón học sinh lớp 6; tổ chức các hoạt động làm quen với thầy cô giáo, với bạn bè, tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường được làm quen bạn bè, thầy cô giáo.

– Tổ chức các hoạt động để học sinh tìm hiểu về nhà trường như: Giới thiệu về cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;  hướng dẫn học sinh làm quen với phòng thư viện, công trình nước và vệ sinh, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường;… Giúp học sinh nắm được nội quy nhà trường.

– Giúp học sinh làm quen với chương trình THCS; phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, ở nhà, giới thiệu sách giáo khoa và các loại vở viết, bút viết.

– Tổ chức cho học sinh nề nếp về xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; các hoạt động vui chơi lành mạnh,…

3. Kế hoạch và phân công cụ thể

Số

TT

Nội dung công tác

Người phụ trách

 Thời gian,

 địa điểm

  thực hiện

Ghi

chú

1

Họp chuyên môn đầu năm học P.Hiệu trưởng

– 7h30’: 13/8 (thứ 2)

 

2

Lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học. Đ/c Cúc (phụ trách lao động); GVCN

Từ 14-15/8

 

3

Tập trung CB-GV-NV, học sinh Hiệu trưởng

– 7h30’: 16/8 (thứ 5)

GV: trang phục chỉnh tề

HS: đồng phục theo quy định

4

Hoạt động tập thể Đ/c Ngọ (TPTĐ) – 8h00’: 16/8

(thứ 5)

 

5

Chào cờ, lồng ghép giới thiệu về CB-GV-NV; cơ sở vật chất trường học; . . . Hiệu trưởng  Ngày thứ 2

– Sân trường

 

6

Các hoạt đông khác – GVCN

 

– TPTĐ, Y tế

– Sinh hoạt 15’ đầu giờ, SHL, HĐNGLL có chất lượng.

– Kiểm tra nề nếp, vệ sinh từng buổi học.

 

 

III. Tổ chức thực hiện:

– BGH xây dựng kế hoạch “Tuần sinh hoạt tập thể” phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, quán triệt, phân công cụ thể cho BGH, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy bộ môn môn phối hợp với Đội thiếu niên, Đoàn TN …để tổ chức các hoạt động.

– Nhà trường phải chuẩn bị tốt cơ sở vật chất bảo đảm đầy đủ, sạch sẽ, an toàn tạo tâm lý thoái mái cho học sinh khi vào lớp.

– Ban tuyển sinh lớp 6 cùng với trưởng buôn, bí thư chi bộ buôn đến tận nhà các học sinh chưa nộp hồ sơ tuyển sinh để nắm bắt tình hình.

– Đối với mỗi giáo viên cần có thái độ thân thiện, gần gủi, quan tâm đối với học sinh.

*/ Theo lớp:

– Các hoạt động tiến hành vào các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, giờ Sinh hoạt lớp, HĐNGLL

– Học nội quy lớp học, nội quy nhà trường, nội quy phòng thực hành vi tính.

*/ Toàn trường:

– Các hoạt động tiến hành vào các giờ Chào cờ, HĐNGLL.

– Tiết chào cờ đầu tuần Hiệu trưởng giói thiệu chung về nhà trường như: Cán bộ quản lý; giáo viên; nhân viên; cơ sở vật chất của nhà trường; . . .

– Tiết HĐNGLL cô Tổng phụ trách đội cho học sinh tập hát, múa sân trường, hát quốc ca, . . .

                                                                          Hiệu trưởng

Nơi nhận:

–         Phòng GD&ĐT;

–         LưuVT